Longview School

(0 votes)

Trường Longview nằm ở Brewster, New York. Học sinh theo học Longview sẽ theo chương trình học tập nghiêm ngặt nhưng thú vị và gắn liền thực tế. Học sinh sẽ độc lập, chủ động, và trách nhiêm đối với việc học. Học sinh tốt nghiệp tại trường đươc các trường đại học và các doanh nghiệp đánh giá cao. Longview tuyển khoảng 15 học sinh mỗi năm với 3 học sinh quốc tế.

Lansing Catholic High School

(0 votes)

Lansing Catholic nằm ở Lansing, Michigan. Lansing Catholic là một tổ chức Công giáo hướng đến hiện đại và mở rộng. Nhiệm vụ của trường là thông qua việc hợp tác với các gia đình, giúp học sinh bộc lộ khả năng mạnh mẽ thông qua các chương trình khuyến khích phát triển trí tuệ, tinh thần, thể chất và xã hội. LCS tuyển khoảng 520 học sinh mỗi năm với khoảng 10 học sinh từ các quốc gia khác.

Lake Ridge Academy

(0 votes)

Học viện Lake Ridge nằm ở Bắc Ridgeville, Ohio. Tất cả học sinh tham dự Lake Ridge Academy đều có được chuẩn bị tốt nhất để vào Đại học, dù dân tộc và chủng tộc khác nhau. Sứ mệnh của trường là hoàn thiện tính cách và thành công cá nhân. Kinh nghiệm của Lake Ridge là khuyến khích học sinh tìm tòi và khám phá. Học viện Lake Ridge tuyển sinh khoảng 150 học sinh từ lớp 9-12 với khoảng 20 học sinh từ các quốc gia khác.

Keene Central School

(0 votes)

Keene mang đến một môi trường cho học sinh nâng cao học thức và rèn luyện kỹ năng sống.

Immaculate Heart High School

(0 votes)

Immaculate nằm ở Watertown, New York, trên một trang trại 55 mẫu Anh ở vùng ngoại ô phía nam của thị trấn. Immaculate Heart phấn đấu để học sinh thấm nhuần đức tin, cống hiến và tận tụy với học sinh. Trường giáo dục học sinh từ lớp 9-12. Có khoảng 286 học sinh theo học mỗi năm, trong đó 37 học sinh là từ các quốc gia khác.

Holland Christian Schools

(0 votes)

Holland Christian School (HCS) tọa lạc tại Holland, Michigan. Mục tiêu của HCS là chuẩn bị hành trang tốt nhất về tâm lý và tình cảm cho học sinh để biến đổi thế giới. Holland Christian School là một thành viên của hệ thống trường dòng Cơ Đốc, được bao bọc bởi triết lý của hệ thống tôn giáo. Trường được sự chấp thuận cùa Tổng giáo phận Baltimore. Trường tuyển khoảng 805 học sinh mỗi năm, trong đó có 13 học sinh quốc tế.

Grace Episcopal Day School

(0 votes)

Grace Day School tọa lạc tại Massapequa, New York, mang vẻ nghiêm trang và được xem như một chiếc ô bao bọc, chăm sóc và dạy dỗ những học sinh riêng biệt trong môi trường đậm chất Thiên Chúa Giáo. Trường có khoảng 275 học sinh mỗi năm, với khoảng 5 học sinh quốc tế.

Capitol City Baptist

(0 votes)

Capitol City Baptist nằm ở Holt, Michigan. Mục tiêu của trường là giúp học sinh phát triển mạnh dựa trên tiêu chuẩn học tập cao, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp trong môi trường an toàn với nhiều chương trình và hoạt động thể thao. Capitol City Baptist tuyển 73 học sinh mỗi năm với khoảng 7 học sinh từ các quốc gia khác.

Bishop Rosecrans High School

(0 votes)

Bishop Rosecrans High School nằm ở Zanesville, Ohio. Bishop Rosecrans nổi tiếng với chương trình học mang tính thách thức cao. Trường giúp học sinh thấm nhuần nguyên tắc làm việc chăm chỉ và cống hiến, với các chương trình đào tạo giúp phát triển tiềm năng cho mỗi học sinh. Bishop Rosecrans tuyển khoảng 150 học sinh mỗi năm và khoảng 15 học sinh quốc tế.

Washington Academy

(0 votes)

Là một trường ngoại trú, miễn học phí với những học sinh từ các tổ chức cộng đồng theo quy định của trường, đối với những học sinh còn lại phải đóng đủ 100% học phí trực tiếp cho trường. Trường chỉ tuyển sinh 300 học sinh từ lớp 9-12, trong đó có 45 học sinh quốc tế.