CHÚC MỪNG: SINH VIÊN LÊ CÔNG HUY ĐƯỢC NHẬN VÀO BẬC CỬ NHÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH TIẾNG UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS - BOSTON

CHÚC MỪNG: SINH VIÊN LÊ CÔNG HUY ĐƯỢC NHẬN VÀO BẬC CỬ NHÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH TIẾNG UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS - BOSTON

Chúc mừng em Lê Công Huy - du học sinh từ Dương Anh Education đã được nhận vào học bậc Cử nhân, chuyên ngành Tài chính tại trường ĐH danh tiếng bậc nhất Hoa Kỳ - University of Massachusetts Boston. Chúc em thành công!

Dear Cong Huy LE,

Congratulations on your admission to Navitas at UMass Boston and to the University of Massachusetts, Boston!

Welcome to the supportive experience of Navitas and to the academic growth that being a student at UMass Boston will bring to you. We are here to guide you; to teach you; and to make your transition to studying and living in the U.S. as smooth as possible.