SUBSCRIBE TO GET INFORMATION

The best way to help you reach your goals

Thông tin du học

04 Mar 2015

Lancaster University thành lập năm 1964, bao gồm 8 trường college nhỏ với mục đích là tối đa hóa sự quan tâm đến từng sinh ...

 

Học bổng cho sinh viên quốc tế

Du học là ước mơ của hầu hết thanh niên, sinh viên ở Việt Nam. Nhìn từ kinh nghiệm các nước có những điều kiện và bối cảnh như Việt Nam hiện nay, chúng tôi thấy việc có nhiều người đi du học và học xong trở về là một nhân tố tích cực, cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của một quốc gia.