Trung học phổ thông

Webb School

(0 votes)

Là một trường dự bị đại học nội trú, được thành lập vào năm 1870. Trường học chỉ tuyển sinh 300 học sinh, trong đó 100 học sinh từ lớp 7-12 và 30 học sinh quốc tế mỗi năm.

Virgina Beach City Public Schools

(0 votes)

Với sứ mệnh là cộng tác với toàn cộng đồng, chúng tôi cam kết sẽ hướng học sinh đến những giá trị cốt lõi nhất trong học tập cũng như đời sống tinh thần.

St. Joseph Ogden

(0 votes)

Là trường Công Giáo ngoại trú, môi trường thân thiện và lành mạnh để học sinh nuôi dưỡng tinh thần và trí tuệ. Chỉ tiêu mỗi năm của trường là 160 học sinh, trong đó có khoảng 5 học sinh quốc tế.

Burr And Burton Academy

(0 votes)

Burr và Burton nằm ở Manchester, Vermont. Burr và Burton cam kết giáo dục học sinh đa dạng và tài năng trong một môi trường ấm áp và an toàn, khuyến khích những tài năng xuất sắc. Trường cung cấp một chương trình giảng dạy bao quát và đầy thử thách. Burr và Burton tuyển khoảng 705 học sinh mỗi năm với khoảng 50 học sinh quốc tế.

Washtenaw Christian Academy

(0 votes)

Là trường ngoại trú Cơ Đốc giáo, được công nhận bởi Hiệp hội các trường Cơ Đốc giáo quốc tế. Chỉ tiêu mỗi năm của trường là 120 học sinh, trong đó có khoảng 5 học sinh quốc tế.

Unity Christian High School

(0 votes)

Là trường ngoại trú Cơ Đốc giáo, mục tiêu của trường là đào tạo học sinh trở thành những nhà lãnh đạo tương lai với những kiến thức về kỹ năng sống và học thuật. Chỉ tiêu mỗi năm của trường là 700 học sinh, trong đó có khoảng 10 học sinh quốc tế.

Hosted by DomaiNesia - Sorry your website is suspended, please contact our Customer Supports
DomaiNesia Logo DomaiNesia Milky Way DomaiNesia Hills DomaiNesia Moon DomaiNesia Clouds

Luncurkan Aplikasi Web dengan Cloud VPS Berperforma Tinggi.
DomaiNesia Penyedia Web Hosting Terbaik di Indonesia, Kunjungi: www.domainesia.com/hosting
Cek & Daftarkan Nama Domain dengan Mudah, Kunjungi: www.domainesia.com/domain