Trung học phổ thông

Lake Ridge Academy

(0 votes)

Học viện Lake Ridge nằm ở Bắc Ridgeville, Ohio. Tất cả học sinh tham dự Lake Ridge Academy đều có được chuẩn bị tốt nhất để vào Đại học, dù dân tộc và chủng tộc khác nhau. Sứ mệnh của trường là hoàn thiện tính cách và thành công cá nhân. Kinh nghiệm của Lake Ridge là khuyến khích học sinh tìm tòi và khám phá. Học viện Lake Ridge tuyển sinh khoảng 150 học sinh từ lớp 9-12 với khoảng 20 học sinh từ các quốc gia khác.

Keene Central School

(0 votes)

Keene mang đến một môi trường cho học sinh nâng cao học thức và rèn luyện kỹ năng sống.

Immaculate Heart High School

(0 votes)

Immaculate nằm ở Watertown, New York, trên một trang trại 55 mẫu Anh ở vùng ngoại ô phía nam của thị trấn. Immaculate Heart phấn đấu để học sinh thấm nhuần đức tin, cống hiến và tận tụy với học sinh. Trường giáo dục học sinh từ lớp 9-12. Có khoảng 286 học sinh theo học mỗi năm, trong đó 37 học sinh là từ các quốc gia khác.

Holland Christian Schools

(0 votes)

Holland Christian School (HCS) tọa lạc tại Holland, Michigan. Mục tiêu của HCS là chuẩn bị hành trang tốt nhất về tâm lý và tình cảm cho học sinh để biến đổi thế giới. Holland Christian School là một thành viên của hệ thống trường dòng Cơ Đốc, được bao bọc bởi triết lý của hệ thống tôn giáo. Trường được sự chấp thuận cùa Tổng giáo phận Baltimore. Trường tuyển khoảng 805 học sinh mỗi năm, trong đó có 13 học sinh quốc tế.

Grace Episcopal Day School

(0 votes)

Grace Day School tọa lạc tại Massapequa, New York, mang vẻ nghiêm trang và được xem như một chiếc ô bao bọc, chăm sóc và dạy dỗ những học sinh riêng biệt trong môi trường đậm chất Thiên Chúa Giáo. Trường có khoảng 275 học sinh mỗi năm, với khoảng 5 học sinh quốc tế.

Capitol City Baptist

(0 votes)

Capitol City Baptist nằm ở Holt, Michigan. Mục tiêu của trường là giúp học sinh phát triển mạnh dựa trên tiêu chuẩn học tập cao, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp trong môi trường an toàn với nhiều chương trình và hoạt động thể thao. Capitol City Baptist tuyển 73 học sinh mỗi năm với khoảng 7 học sinh từ các quốc gia khác.