Immaculate Heart High School

Immaculate Heart High School

Immaculate nằm ở Watertown, New York, trên một trang trại 55 mẫu Anh ở vùng ngoại ô phía nam của thị trấn. Immaculate Heart phấn đấu để học sinh thấm nhuần đức tin, cống hiến và tận tụy với học sinh. Trường giáo dục học sinh từ lớp 9-12. Có khoảng 286 học sinh theo học mỗi năm, trong đó 37 học sinh là từ các quốc gia khác.

 

Thông tin liên hệ: 

Văn phòng tư vấn du học Dương Anh - Duong Anh Education 

Công ty TNHH Thương Mại & Tư Vấn Dương Anh 

Địa chỉ: Số 13, ngõ 22, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: +844 - 66823382 / Hotline: +84 904842442 (Ms. Tuyết Anh) 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website: duonganh.edu.vn