Du học sinh Dương Anh tại Mỹ

CHÚC MỪNG: SINH VIÊN HUỲNH HOÀNG ĐIỆP ĐƯỢC NHẬN VÀO BẬC CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SEATTLE CENTRAL COMMUNITY COLLEGE

(0 votes)

Chúc mừng em Huỳnh Hoàng Điệp - du học sinh từ Dương Anh Education đã được nhận vào học bậc Cao đẳng, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Cao đẳng cộng đồng Seattle Central Community College. Chúc em thành công!

CHÚC MỪNG: HỌC SINH LỤC THANH TRÀ ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC LỚP 12 TẠI TRƯỜNG LAKE MARY PREPARATORY SCHOOL, TIỂU BANG FLORIDA

(0 votes)

Chúc mừng em Lục Thanh Trà - du học sinh từ Dương Anh Education đã được nhận vào học lớp 12 tại trường THPT Tư thục Nội trú chất lượng bậc nhất tại khu vực thành phố Orlando, tiểu bang Florida - Lake Mary Preparatory School. Chúc em thành công!

CHÚC MỪNG: HỌC SINH PHẠM MẠNH ĐỨC ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC LỚP 12 TẠI TRƯỜNG HERITAGE CHRISTIAN SCHOOL, TIỂU BANG CALIFORNIA

(0 votes)

Chúc mừng em Phạm Mạnh Đức - du học sinh từ Dương Anh Education đã được nhận vào học lớp 12 tại trường THPT Tư thục chất lượng bậc nhất tại khu vực thành phố Los Angeles, tiểu bang California - Heritage Christian School. Chúc em thành công!

CHÚC MỪNG: HỌC SINH NGUYỄN KHÁNH QUỲNH LY ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC LỚP 12 TẠI TRƯỜNG ADRIAN PUBLIC SCHOOL, TIỂU BANG MICHIGAN

(0 votes)

Chúc mừng em Nguyễn Khánh Quỳnh Ly - du học sinh từ Dương Anh Education đã được nhận vào học lớp 12 tại trường THPT Công lập chất lượng bậc nhất tại tiểu bang Michigan - Adrian Public School. Chúc em thành công!

CHÚC MỪNG: SINH VIÊN LÊ CÔNG HUY ĐƯỢC NHẬN VÀO BẬC CỬ NHÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH TIẾNG UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS - BOSTON

(0 votes)

Chúc mừng em Lê Công Huy - du học sinh từ Dương Anh Education đã được nhận vào học bậc Cử nhân, chuyên ngành Tài chính tại trường ĐH danh tiếng bậc nhất Hoa Kỳ - University of Massachusetts Boston. Chúc em thành công!

CHÚC MỪNG: SINH VIÊN PHAN LÊ MY - NHẬN HỌC BỔNG ĐẠI HỌC TỪ STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

(0 votes)

Chúc mừng em Phan Lê My - du học sinh từ Dương Anh Education đã nhận được học bổng 13.500 USD/01 năm học Đại học (x 4 năm) cho chương trình Cử nhân chuyên ngành Truyền thông tại trường Đại học State University of New York. Sau khi nhận được gói học bổng này, My và gia đình chỉ phải chi trả mức phí dưới 20.000 USD/01 năm học. Chúc em thành công!