CHÚC MỪNG: SINH VIÊN HUỲNH HOÀNG ĐIỆP ĐƯỢC NHẬN VÀO BẬC CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SEATTLE CENTRAL COMMUNITY COLLEGE

CHÚC MỪNG: SINH VIÊN HUỲNH HOÀNG ĐIỆP ĐƯỢC NHẬN VÀO BẬC CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SEATTLE CENTRAL COMMUNITY COLLEGE

Chúc mừng em Huỳnh Hoàng Điệp - du học sinh từ Dương Anh Education đã được nhận vào học bậc Cao đẳng, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Cao đẳng cộng đồng Seattle Central Community College. Chúc em thành công!

 Diep Hoang Huynh, 

Congratulations!

We are pleased to announce your acceptance to Seattle Central College. You will begin your studies with us in Fall 2015. We are honored that you have chosen Seattle Central College to continue your education.

We look forward to seeing you here.