CHÚC MỪNG: HỌC SINH LỤC THANH TRÀ ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC LỚP 12 TẠI TRƯỜNG LAKE MARY PREPARATORY SCHOOL, TIỂU BANG FLORIDA

CHÚC MỪNG: HỌC SINH LỤC THANH TRÀ ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC LỚP 12 TẠI TRƯỜNG LAKE MARY PREPARATORY SCHOOL, TIỂU BANG FLORIDA

Chúc mừng em Lục Thanh Trà - du học sinh từ Dương Anh Education đã được nhận vào học lớp 12 tại trường THPT Tư thục Nội trú chất lượng bậc nhất tại khu vực thành phố Orlando, tiểu bang Florida - Lake Mary Preparatory School. Chúc em thành công!

 

Dear Parents of Tra Thanh Luc,

Congratulations! We are very pleased to extend an invitation to accept Tra into our 12th grade residential program at The Lake Mary Preparatory School for the 2015-2016 academic year. We feel confident that she will benefit from our educational program and be a positive addition to our school.