CHÚC MỪNG: HỌC SINH PHẠM MẠNH ĐỨC ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC LỚP 12 TẠI TRƯỜNG HERITAGE CHRISTIAN SCHOOL, TIỂU BANG CALIFORNIA

CHÚC MỪNG: HỌC SINH PHẠM MẠNH ĐỨC ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC LỚP 12 TẠI TRƯỜNG HERITAGE CHRISTIAN SCHOOL, TIỂU BANG CALIFORNIA

Chúc mừng em Phạm Mạnh Đức - du học sinh từ Dương Anh Education đã được nhận vào học lớp 12 tại trường THPT Tư thục chất lượng bậc nhất tại khu vực thành phố Los Angeles, tiểu bang California - Heritage Christian School. Chúc em thành công!

 

Dear Duc Pham,

This letter is to confirm admission of Pham, Manh Duc, DOB SEP/13/1998, to Heritage Christian School. The student will be attending Heritage Christian School from AUGUST -2015, for the equivalent of one academic Year.