CHÚC MỪNG: HỌC SINH NGUYỄN KHÁNH QUỲNH LY ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC LỚP 12 TẠI TRƯỜNG ADRIAN PUBLIC SCHOOL, TIỂU BANG MICHIGAN

CHÚC MỪNG: HỌC SINH NGUYỄN KHÁNH QUỲNH LY ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC LỚP 12 TẠI TRƯỜNG ADRIAN PUBLIC SCHOOL, TIỂU BANG MICHIGAN

Chúc mừng em Nguyễn Khánh Quỳnh Ly - du học sinh từ Dương Anh Education đã được nhận vào học lớp 12 tại trường THPT Công lập chất lượng bậc nhất tại tiểu bang Michigan - Adrian Public School. Chúc em thành công!

To Whom It May Concern:

This letter is to confirm acceptance of Ly Khanh Quynh Nguyen, DOB 12/24/1998. The student will be attending Adrian High School in the Adrian Public Schools district from September 2015 through June 2016, for the equivalent of one academic year.