Trung học phổ thông

Academy Of Notre Dame

(0 votes)

Học viện Notre Dame là một trường dự bị đại học nằm ở Tyngsboro, Massachusetts. Học viện Notre Dame tập trung vào năm yếu tố được coi là quan trọng nhất trong sự phát triển của con người: trí tuệ, tinh thần, tình cảm, thể chất và đạo đức. Nhiệm vụ của trường là giáo dục con người một cách toàn diện thông qua một chương trình giảng dạy xuất sắc bắt nguồn từ giá trị tinh thần. Học viện Notre Dame tuyển sinh 169 học sinh mỗi năm với khoảng 10 học sinh quốc tế.

Gaston Christian School

(0 votes)

Gaston nằm ở Gastonia, North Carolina. Nhiệm vụ của trường là giúp học sinh trưởng thành về tâm linh và nổi trội trong học tập bằng cách cung cấp một chương trình dự bị đại học thực tiễn. GCS được công nhận bởi Hiệp hội các trường Cao Đẳng và Trung học phía Nam. Trường tuyển khoảng 200 học sinh mỗi năm với khoảng 10 học sinh quốc tế.

Charlotte-Mecklenburg Schools

(0 votes)

CMS tự hào về truyền thống và sự phát triển đa dạng trong giáo dục, học sinh của chúng tôi đến từ 160 quốc gia khác nhau và mang theo những nền văn hóa khác nhau.

Plaza Heights Christian Academy

(0 votes)

Plaza Heights viết tắt PHCA, là trường tọa lạc ở Blue Spring, Missouri. Mục đích của chương trình giảng dạy là truyền dẫn những giáo điều cơ đốc giáo. Trường học đã được sự công nhận của Hiệp hội các trường học quốc tế về Cơ Đốc Giáo. Chỉ tiêu mỗi năm của trường là 208 học sinh, trong đó có khoảng 5 học sinh quốc tế.

Holy Trinity High School

(0 votes)

Holy Trinity tọa lạc tại Winsted, Minnesota. Nhiệm vụ của Holy Trinity là xây dựng một cộng đồng đức tin, hướng dẫn và giáo dục học sinh đối mặt với những thách thức của thế giới. Holy Trinity là một thành viên của Hiệp hội Kiểm định các trường tư thục Minnesota (MNSAA). Holy Trinity tuyển khoảng 110 học sinh mỗi năm, trong đó có 10 học sinh quốc tế.

Desert Academy

(0 votes)

Desert Academy tọa lạc ở Santa Fe, New Mexico. Trường khuyến khích sự phát triển khả năng của từng cá nhân trong một môi trường giáo dục mang đậm bản chất dân tộc và văn hóa. Trường đánh giá cao việc học tập và sự nỗ lực của bản thân học sinh. Desert Academy tin rằng học tập là một phương tiện để hòa nhập thế giới, tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Trường tuyển sinh khoảng 162 học sinh mỗi năm với khoảng 10 học sinh quốc tế.