Gaston Christian School

Gaston Christian School

Gaston nằm ở Gastonia, North Carolina. Nhiệm vụ của trường là giúp học sinh trưởng thành về tâm linh và nổi trội trong học tập bằng cách cung cấp một chương trình dự bị đại học thực tiễn. GCS được công nhận bởi Hiệp hội các trường Cao Đẳng và Trung học phía Nam. Trường tuyển khoảng 200 học sinh mỗi năm với khoảng 10 học sinh quốc tế.

 

 

 

Thông tin liên hệ: 

Văn phòng tư vấn du học Dương Anh - Duong Anh Education 

Công ty TNHH Thương Mại & Tư Vấn Dương Anh 

Địa chỉ: Số 13, ngõ 22, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: +844 - 66823382 / Hotline: +84 904842442 (Ms. Tuyết Anh) 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website: duonganh.edu.vn