Bishop Rosecrans High School

Bishop Rosecrans High School

Bishop Rosecrans High School nằm ở Zanesville, Ohio. Bishop Rosecrans nổi tiếng với chương trình học mang tính thách thức cao. Trường giúp học sinh thấm nhuần nguyên tắc làm việc chăm chỉ và cống hiến, với các chương trình đào tạo giúp phát triển tiềm năng cho mỗi học sinh. Bishop Rosecrans tuyển khoảng 150 học sinh mỗi năm và khoảng 15 học sinh quốc tế.

 

Thông tin liên hệ: 

Văn phòng tư vấn du học Dương Anh - Duong Anh Education 

Công ty TNHH Thương Mại & Tư Vấn Dương Anh 

Địa chỉ: Số 13, ngõ 22, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: +844 - 66823382 / Hotline: +84 904842442 (Ms. Tuyết Anh) 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website: duonganh.edu.vn