Trường Đại học

HỌC BỔNG 50% HỌC PHÍ ĐẠI HỌC TẠI MỸ - ONCAMPUS TEXAS

Published in Trường Đại học
(0 votes)

Nhằm động viên và tạo điều kiện cho các bạn học sinh Việt Nam du học thành công tại Mỹ, OnCampus TEXAS dành tặng nhiều suất học bổng trị giá 10% - 50% học phí cho các học sinh Việt Nam hết lớp 12, áp dụng cho đợt nhập học tháng 9/2015.

HỌC BỔNG 50% HỌC PHÍ ĐẠI HỌC TẠI MỸ - ONCAMPUS SUNY

Published in Trường Đại học
(0 votes)

Nhằm động viên và tạo điều kiện cho các bạn học sinh Việt Nam du học thành công tại Mỹ, OnCampus SUNY tiếp tục dành tặng nhiều suất học bổng trị giá 10% - 50% học phí cho các học sinh Việt Nam hết lớp 12, áp dụng cho đợt nhập học tháng 9/2015.

HỌC BỔNG 50% HỌC PHÍ ĐẠI HỌC TẠI MỸ - ONCAMPUS BOSTON

Published in Trường Đại học
(0 votes)

Nhằm động viên và tạo điều kiện cho các bạn học sinh Việt Nam du học thành công tại Mỹ, OnCampus Boston tiếp tục dành tặng nhiều suất học bổng trị giá 10% - 50% học phí cho các học sinh Việt Nam hết lớp 12, áp dụng cho đợt nhập học tháng 9/2015.