Trường Đại học Strathclyde - Vương Quốc Anh

Trường Đại học Strathclyde - Vương Quốc Anh

- Trường Đại học Strathclyde là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Glasgow, Scotland. Được thành lập vào năm 1796 với tên gọi Viện Andersonian

- Đây là trường đại học lâu đời thứ hai ở Glasgow, được nhận hiến chương hoàng gia vào năm 1964 với tư cách là trường đại học công nghệ đầu tiên ở Vương quốc Anh. theo Khảo sát Sinh viên Quốc gia năm 2021 của THE. Trường cung cấp hơn 200 khóa học ở cấp độ đại học và sau đại học.

- Đại học Strathclyde là trường đại học công nghệ quốc tế hàng đầu với sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia. Đơn đăng ký sẽ mở vào tháng 5 năm 2022 cho mục nhập tháng 9 năm 2023, hạn chót là ngày 25 tháng 1 năm 2023. Yêu cầu IELTS 6.5 và không có thành phần cá nhân nào dưới 5.5.