Sinh viên tiêu biểu

CHÚC MỪNG: PHỤ HUYNH HỌC SINH - CHÚ LÊ QUỐC KHÁNH - ĐƯỢC NHẬN VISA DU LỊCH ÚC 2015-2016

Thursday, 10 December 2015 08:03
(4 votes)

Chúc mừng chú Lê Quốc Khánh - phụ huynh học sinh tại Dương Anh Education đã nhận được visa du lịch Úc 2015-2016.

Chúc chú có chuyến đi vui vẻ, ý nghĩa!

CHÚC MỪNG: PHỤ HUYNH HỌC SINH - CÔ CUNG THỊ HẠNH - ĐƯỢC NHẬN VISA DU LỊCH ÚC 2015-2016

Thursday, 10 December 2015 07:58
(0 votes)

Chúc mừng cô Cung Thị Hạnh - phụ huynh học sinh tại Dương Anh Education đã nhận được visa du lịch Úc 2015-2016.

Chúc cô có chuyến đi vui vẻ, ý nghĩa!

CHÚC MỪNG: SINH VIÊN LÊ HẠNH THẢO ĐƯỢC NHẬN VISA DU LỊCH ÚC 2015-2016

Thursday, 10 December 2015 07:52
(0 votes)

Chúc mừng em Lê Hạnh Thảo - du học sinh từ Dương Anh Education đã nhận được visa du lịch Úc vào kỳ nghỉ đông năm học 2015.

Chúc em có chuyến đi vui vẻ, ý nghĩa!