Newcomb Central School District

(0 votes)

Nhiệm vụ của chúng tôi là mang đến kiến thức, kỹ năng sống, thái độ sống, và những giá trị sống cốt lõi để học sinh trải nghiệm và thành công trong cuộc sống tương lai.

CHÚC MỪNG: SINH VIÊN PHAN LÊ MY - NHẬN HỌC BỔNG ĐẠI HỌC TỪ STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

(0 votes)

Chúc mừng em Phan Lê My - du học sinh từ Dương Anh Education đã nhận được học bổng 13.500 USD/01 năm học Đại học (x 4 năm) cho chương trình Cử nhân chuyên ngành Truyền thông tại trường Đại học State University of New York. Sau khi nhận được gói học bổng này, My và gia đình chỉ phải chi trả mức phí dưới 20.000 USD/01 năm học. Chúc em thành công!

New Lebanon Central School District

(0 votes)

Với bề dày lịch sử hoạt động, chúng tôi luôn tạo ra nhiều cơ hội để học sinh chứng tỏ sự xuất sắc của bản thân mình.

Minerva Central School

(0 votes)

Minerva Central School nâng cao sức mạnh của cộng đồng bằng việc nuôi dưỡng những thế hệ tương lai.

Longview School

(0 votes)

Trường Longview nằm ở Brewster, New York. Học sinh theo học Longview sẽ theo chương trình học tập nghiêm ngặt nhưng thú vị và gắn liền thực tế. Học sinh sẽ độc lập, chủ động, và trách nhiêm đối với việc học. Học sinh tốt nghiệp tại trường đươc các trường đại học và các doanh nghiệp đánh giá cao. Longview tuyển khoảng 15 học sinh mỗi năm với 3 học sinh quốc tế.

Lansing Catholic High School

(0 votes)

Lansing Catholic nằm ở Lansing, Michigan. Lansing Catholic là một tổ chức Công giáo hướng đến hiện đại và mở rộng. Nhiệm vụ của trường là thông qua việc hợp tác với các gia đình, giúp học sinh bộc lộ khả năng mạnh mẽ thông qua các chương trình khuyến khích phát triển trí tuệ, tinh thần, thể chất và xã hội. LCS tuyển khoảng 520 học sinh mỗi năm với khoảng 10 học sinh từ các quốc gia khác.

Lake Ridge Academy

(0 votes)

Học viện Lake Ridge nằm ở Bắc Ridgeville, Ohio. Tất cả học sinh tham dự Lake Ridge Academy đều có được chuẩn bị tốt nhất để vào Đại học, dù dân tộc và chủng tộc khác nhau. Sứ mệnh của trường là hoàn thiện tính cách và thành công cá nhân. Kinh nghiệm của Lake Ridge là khuyến khích học sinh tìm tòi và khám phá. Học viện Lake Ridge tuyển sinh khoảng 150 học sinh từ lớp 9-12 với khoảng 20 học sinh từ các quốc gia khác.

Keene Central School

(0 votes)

Keene mang đến một môi trường cho học sinh nâng cao học thức và rèn luyện kỹ năng sống.

Immaculate Heart High School

(0 votes)

Immaculate nằm ở Watertown, New York, trên một trang trại 55 mẫu Anh ở vùng ngoại ô phía nam của thị trấn. Immaculate Heart phấn đấu để học sinh thấm nhuần đức tin, cống hiến và tận tụy với học sinh. Trường giáo dục học sinh từ lớp 9-12. Có khoảng 286 học sinh theo học mỗi năm, trong đó 37 học sinh là từ các quốc gia khác.

Holland Christian Schools

(0 votes)

Holland Christian School (HCS) tọa lạc tại Holland, Michigan. Mục tiêu của HCS là chuẩn bị hành trang tốt nhất về tâm lý và tình cảm cho học sinh để biến đổi thế giới. Holland Christian School là một thành viên của hệ thống trường dòng Cơ Đốc, được bao bọc bởi triết lý của hệ thống tôn giáo. Trường được sự chấp thuận cùa Tổng giáo phận Baltimore. Trường tuyển khoảng 805 học sinh mỗi năm, trong đó có 13 học sinh quốc tế.