Study USA

Clark College

Published in Study USA
(0 votes)

Clark College là học viện giáo dục bậc cao hàng đầu trong vùng Tây Nam tiểu bang Washington. Trong hơn 80 năm qua, đại học Clark College đã hướng dẫn sinh viên thành công trên con đường học tập. Thành lập năm 1933, Clark College là một trong những trường cao đẳng hai năm được kiểm định chất lượng và lâu đời nhất trong tiểu bang Washington.

Citrus College

Published in Study USA
(0 votes)

Được thành lập vào năm 1915, Citrus College là trường cao đẳng công lập 2 năm, hợp tác đào tạo. Đây là trường cao đẳng cộng đồng lâu đời ở Quận Los Angeles và là một trong 5 trường lâu đời nhất ở California. Citrus College nổi danh là một trường cao đẳng nhỏ, thân thiện với hơn 12.000 sinh viên.

City College of San Francisco

Published in Study USA
(0 votes)

City College of San Francisco, trường cao đẳng 2 năm công lập được kiểm định bởi Hiệp hội các Trường Trung học và Cao đẳng miền Tây (Western Association of Schools and College) tọa lạc tại thành phố lịch sử, xinh đẹp San Francisco.

Cerritos College

Published in Study USA
(0 votes)

Cerritos College là một trường cao đẳng hai năm, được Commission for Community and Junior Colleges of the Western Association of Schools and Colleges (Hội đồng các trường cao đẳng cộng đồng thuộc Hiệp hội các đại học miền Tây) công nhận.

Centralia College

Published in Study USA
(0 votes)

Cao Đẳng Centralia là trường cao đẳng cộng đồng nhỏ và thân thiện. Từ năm 1925, Cao Đẳng Centralia đã cam kết về truyền thống giáo dục chất lượng cao. Cao Đẳng Centralia cung cấp các chương trình chuyển tiếp, đào tạo hai năm và các chương trình kỹ thuật ngắn hạn đáp ứng mọi nhu cầu giáo dục của sinh viên.

Central Pennsylvania's Community College

Published in Study USA
(0 votes)

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng HACC tại Miền Trung bang Pennsylvania cung cấp giáo dục chất lượng cao, trong môi trường học tập hỗ trợ tại năm cơ sở trực thuộc trong khu vực Miền Trung Pennsylvania.